plik foto id: 1500000037

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RAD DZIELNIC

Sporządzony dnia 28.10.2019 r.
przez Miejską Komisję Wyborczą w Opolu.

Dzielnica VII

W Dzielnicy VII liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.4.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy VII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy VII za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.  

W wyborach do Rady Dzielnicy VII zostało zarejestrowanych 15 kandydatów

 1. ANDRZEJ NAKONIECZNY, Grotowice
 2. MAŁGORZATA OLESZYCKA, Grotowice
 3. ANNA KUSAKIEWICZ – DAWID, Grotowice
 4. BRYGIDA WIELGOSZ, Grotowice
 5. MAGDALENA CHUDZICKA – GŁÓWKA, Grotowice
 6. SAMANTA STACHOWICZ, Grotowice
 7. ARKADIUSZ DUDEK, Grotowice
 8. JOACHIM LAXY, Groszowice
 9. GRZEGORZ CZIOSKA, Groszowice
 10. JOANNA OKOS, Groszowice
 11. MARIOLA SKRZYPCZYK, Groszowice
 12. HENRYK BĄK, Groszowice
 13. MARCIN GAMBIEC, Groszowice
 14. BOGNA SZAFRANIEC, Grotowice
 15. TADEUSZ PABISIAK, Nowa Wieś Królewska

Dzielnica X

W Dzielnicy X liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.6.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy X i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy X za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.  

W wyborach do Rady Dzielnicy X zostało zarejestrowanych 15 kandydatów

 1. ANIELA CZARNECKA, Nadodrze
 2. JAN POTOCZNY, Nadodrze  
 3. JADWIGA KAPAŁKA, Nadodrze   
 4. HALINA BORYCZKO, Nadodrze  
 5. JAN STACHURA, Nadorze
 6. SYLWIA ROSIŃSKA – URBAN, Nadodrze  
 7. ALICJA SOLSKA, Nadodrze   
 8. MONIKA CISICKA, Nadodrze  
 9. ZBIGNIEW SIENKIEWICZ, Nadodrze
 10. PAWEŁ URBAN, Nadodrze
 11. BEATA SKROCKA, Nadodrze  
 12. PAWEŁ KŁONOWSKI, Nadodrze   
 13. ANNA LUDWIŃSKA, Nadodrze  
 14. TOMASZ OLCZYK, Nadodrze  
 15. TOMASZ SERWATA, Nadodrze

Dzielnica XI

W Dzielnicy XI liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.7.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy XI i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy XI za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.  

W wyborach do Rady Dzielnicy XI zostało zarejestrowanych 15 kandydatów

 1. JAROSŁAW PISKORSKI, Zaodrze
 2. LUDMIŁA FRANICZEK, Zaodrze
 3. MARZENA SEDLACZEK, Zaodrze
 4. IZABELA BIENIEK, Zaodrze
 5. MACIEJ KUREK, Zaodrze
 6. HENRYK PRZYBYLSKI, Zaodrze
 7. JACEK KASPRZYK, Zaodrze
 8. ŁUKASZ BERLIK, Zaodrze
 9. MARIAN STRUMIŃSKI, Zaodrze
 10. RYSZARD BODNARCZUK, Zaodrze
 11. SYLWIA POLEWIAK, Zaodrze
 12. TADEUSZ BERLIK, Zaodrze
 13. IRENA BOTA, Zaodrze
 14. RAJMUND WILKOWSKI, Zaodrze
 15. LESŁAW WATRAS, Zaodrze

Dzielnica XII

W Dzielnicy XII liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, dlatego zgodnie z Uchwałą nr CDO.RD.I.0032.1.8.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy XII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy XII.za wybranych na członków rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów.  

W wyborach do Rady Dzielnicy XII zostało zarejestrowanych 15 kandydatów

 1. BARBARA RAK – DURKALEC, Półwieś
 2. PIOTR LOS, Wrzoski
 3. IRENEUSZ RACŁAWICKI, Wrzoski
 4. BARTOSZ KULIG, Wrzoski
 5. DARIUSZ EBISCH, Półwieś
 6. KONRAD KOTULA, Sławice
 7. INGRYDA PIETRAS, Sławice
 8. MAŁGORZATA WARSITZ, Sławice
 9. JAN DAMBOŃ, Sławice
 10. JÓZEF MOCH, Bierkowice
 11. DAMIAN PICZ, Bierkowice
 12. RUDOLF SZYMAINDA, Bierkowice
 13. ALEKSANDRA SŁAWEK, Półwieś
 14. KRZYSZTOF CEBULA, Półwieś
 15. IZABELA KRÓL, Półwieś

Dzielnica VII

W Dzielnicy VIII nie przeprowadzono wyborów, ponieważ została zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów. Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę nr CDO.RD.I.0032.1.5.2019 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 03 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Dzielnicy VIII.

 

Dzielnica I

okręg głosowania nr 1 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:
Borki - 3, Brzezie - 2, Czarnowąsy - 7, Świerkle - 3

 1. Głosów ważnych oddano 3863
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 WERONIKA ZOWADA Borki 200
2 NORBERT CZOK Borki 127
3 MARIA STAROSTA Borki 121
4 BARBARA MISA Brzezie 90
5 ŁUKASZ OWSIAK Brzezie 73
6 MARCIN GŁOWACZ Brzezie 47
7 NATALIA CHOJNOWSKA Brzezie 43
8 IRENA KAŁUŻA Czarnowąsy 384
9 URSZULA NOWAINSKA Czarnowąsy 372
10 MAREK BUCHTA Czarnowąsy 365
11 GRAŻYNA FRISTER Czarnowąsy 326
12 JAN ZADWORNY Czarnowąsy 322
13 EDYTA WENZEL – BORKOWSKA Czarnowąsy 310
14 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Czarnowąsy 294
15 BERNARD RZANY Świerkle 215
16 ŁUKASZ WINIARSKI Świerkle 209
17 JAN CHMIEL Świerkle 207
18 TOMASZ HENKIEL Świerkle 158

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 WERONIKA ZOWADA Borki 200
2 NORBERT CZOK Borki 127
3 MARIA STAROSTA Borki 121
4 BARBARA MISA Brzezie 90
5 ŁUKASZ OWSIAK Brzezie 73
6 BERNARD RZANY Świerkle 215
7 ŁUKASZ WINIARSKI Świerkle 209
8 JAN CHMIEL Świerkle 207
9 IRENA KAŁUŻA Czarnowąsy 384
10 URSZULA NOWAINSKA Czarnowąsy 372
11 MAREK BUCHTA Czarnowąsy 365
12 GRAŻYNA FRISTER Czarnowąsy 326
13 JAN ZADWORNY Czarnowąsy 322
14 EDYTA WENZEL – BORKOWSKA Czarnowąsy 310
15 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Czarnowąsy 294

Dzielnica II

okręg głosowania nr 2 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Krzanowice - 5, Wróblin - 5, Zakrzów- 5

 1. Głosów ważnych oddano 1997
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 PIOTR HOLIK Krzanowice 95
2 PIOTR BIEŃKOWSKI Krzanowice 84
3 MATEUSZ BARON Krzanowice 81
4 MAREK ŚWITOŃ Krzanowice 79
5 ALEKSANDRA BIEŃKOWSKA Krzanowice 73
6 SYLWIA GRZYSZCZOK Krzanowice 68
7 ARKADIUSZ DACHNOWSKI Krzanowice 60
8 ALEKSANDRA ZWARYCZ Wróblin 129
9 JOANNA SOWA Wróblin 108
10 AGNIESZKA GRYGIERCZYK Wróblin 101
11 MICHAŁ TELEGUJ Wróblin 93
12 KATARZYNA FRONIA Wróblin 93
13 ANNA WER Wróblin 93
14 ANDRZEJ MROS Wróblin 91
15 GRZEGORZ STOLARCZYK Wróblin 86
16 ANDRZEJ OBIREK Wróblin 76
17 MATEUSZ SIKORA Zakrzów 102
18 ANDRZEJ GARBARCZUK Zakrzów 91
19 KATARZYNA JASIŃSKA Zakrzów 88
20 GRZEGORZ PLOCHOWICZ Zakrzów 87
21 MARIAN KOZIOŁ Zakrzów 77
22 TOMASZ PTAK Zakrzów 76
23 WIESŁAWA JĘDRZEJKO Zakrzów 66

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ALEKSANDRA ZWARYCZ Wróblin 129
2 JOANNA SOWA Wróblin 108
3 AGNIESZKA GRYGIERCZYK Wróblin 101
4 KATARZYNA FRONIA Wróblin 93
5 ANNA WER Wróblin 93
6 MATEUSZ SIKORA Zakrzów 102
7 ANDRZEJ GARBARCZUK Zakrzów 91
8 KATARZYNA JASIŃSKA Zakrzów 88
9 GRZEGORZ PLOCHOWICZ Zakrzów 87
10 MARIAN KOZIOŁ Zakrzów 77
11 PIOTR HOLIK Krzanowice 95
12 PIOTR BIEŃKOWSKI Krzanowice 84
13 MATEUSZ BARON Krzanowice 81
14 MAREK ŚWITOŃ Krzanowice 79
15 ALEKSANDRA BIEŃKOWSKA Krzanowice 73

W związku z tym, iż 3 kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów 93 Komisja przeprowadziła losowanie, w wyniku którego radnymi/ą/ym zostali/ła/ł:

 1. KATARZYNA FRONIA
 2. ANNA WER

Dzielnica III

okręg głosowania nr 3 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Chabry - 15

 1. Głosów ważnych oddano 2027
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ANNA AWIERUSZKO Chabry 156
2 ADAM STADNIK Chabry 144
3 ANETA ZAKRZEWSKA – SKOTNICZNY Chabry 140
4 MARIA CIOŁESZYŃSKA Chabry 136
5 AGNIESZKA STASZKÓW – BULARZ Chabry 134
6 BOŻENA SZYDŁOWSKA Chabry 133
7 ANNA MAREK Chabry 128
8 PATRYCJA DAWIDOWICZ Chabry 124
9 DARIUSZ KOŁBUC Chabry 119
10 KRZYSZTOF KLATKA Chabry 113
11 MONIKA JODKO Chabry 109
12 KATARZYNA STELMASZCZYK Chabry 105
13 MACIEJ DYNIAKOWSKI Chabry 104
14 ELŻBIETA DOMAŃSKA – KOŁPAK Chabry 72
15 DANUTA SOBOLEWSKA Chabry 42
16 BOGUMIŁA WEKLAK Chabry 38
17 KRYSTYNA KLATA Chabry 38
18 ANDRZEJ TREBEL Chabry 37
19 ELŻBIETA SUŁKOWSKA – GĄSIOROWSKA Chabry 36
20 JADWIGA DANIEL Chabry 32
21 WŁADYSŁAWA DREWNIAK Chabry 32
22 LEOKADIA ŚWIDERSKA – TREBEL Chabry 30
23 WIESŁAWA IKONIAK Chabry 25

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ANNA AWIERUSZKO Chabry 156
2 ADAM STADNIK Chabry 144
3 ANETA ZAKRZEWSKA – SKOTNICZNY Chabry 140
4 MARIA CIOŁESZYŃSKA Chabry 136
5 AGNIESZKA STASZKÓW – BULARZ Chabry 134
6 BOŻENA SZYDŁOWSKA Chabry 133
7 ANNA MAREK Chabry 128
8 PATRYCJA DAWIDOWICZ Chabry 124
9 DARIUSZ KOŁBUC Chabry 119
10 KRZYSZTOF KLATKA Chabry 113
11 MONIKA JODKO Chabry 109
12 KATARZYNA STELMASZCZYK Chabry 105
13 MACIEJ DYNIAKOWSKI Chabry 104
14 ELŻBIETA DOMAŃSKA – KOŁPAK Chabry 72
15 DANUTA SOBOLEWSKA Chabry 42

Dzielnica IV

okręg głosowania nr 4 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Armii Krajowej - 15

 1. Głosów ważnych oddano 2407
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 DARIUSZ KAMPA Armii Krajowej 182
2 AGNIESZKA ŻYREK Armii Krajowej 166
3 MARIUSZ SZCZYGIELSKI Armii Krajowej 160
4 BORYS SAKWIŃSKI Armii Krajowej 154
5 MAŁGORZATA DEC Armii Krajowej 137
6 HANNA PIEKARSKA Armii Krajowej 126
7 ANTONI ROGOWSKI Armii Krajowej 125
8 BARBARA POMIANOWSKA Armii Krajowej 121
9 MIROSŁAW DEC Armii Krajowej 120
10 MARIA JANICKA Armii Krajowej 118
11 AURELIA DĄBSKA – POBIEDZIŃSKA Armii Krajowej 112
12 JOLANTA SMOŁA Armii Krajowej 111
13 MARCIN BANASZEWSKI Armii Krajowej 109
14 AGNIESZKA SPALWISZ Armii Krajowej 109
15 GRZEGORZ SALATYCKI Armii Krajowej 108
16 DANUTA KRAWIEC Armii Krajowej 106
17 ANNA BARYŁOWICZ Armii Krajowej 95
18 JERZY PRZYSTAJKO Armii Krajowej 84
19 JÓZEF WŁOCHYŃSKI Armii Krajowej 84
20 HENRYK WIERNY Armii Krajowej 80

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 DARIUSZ KAMPA Armii Krajowej 182
2 AGNIESZKA ŻYREK Armii Krajowej 166
3 MARIUSZ SZCZYGIELSKI Armii Krajowej 160
4 BORYS SAKWIŃSKI Armii Krajowej 154
5 MAŁGORZATA DEC Armii Krajowej 137
6 HANNA PIEKARSKA Armii Krajowej 126
7 ANTONI ROGOWSKI Armii Krajowej 125
8 BARBARA POMIANOWSKA Armii Krajowej 121
9 MIROSŁAW DEC Armii Krajowej 120
10 MARIA JANICKA Armii Krajowej 118
11 AURELIA DĄBSKA – POBIEDZIŃSKA Armii Krajowej 112
12 JOLANTA SMOŁA Armii Krajowej 111
13 MARCIN BANASZEWSKI Armii Krajowej 109
14 AGNIESZKA SPALWISZ Armii Krajowej 109
15 GRZEGORZ SALATYCKI Armii Krajowej 108

Dzielnica V

okręg głosowania nr 5 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Gosławice - 15, Malinka - 10

 1. Głosów ważnych oddano 4057
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 PIOTR MATYSZOK Gosławice 174
2 PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI Gosławice 167
3 MICHAELA LABISZ Gosławice 159
4 RYSZARD KANSY Gosławice 158
5 AGNIESZKA KOSTRZEWSKA Gosławice 152
6 MAREK URBAS Gosławice 147
7 STANISŁAW DORA Gosławice 137
8 ALEKSANDRA PACHOLIK Malinka 191
9 MAŁGORZATA JAROSZ – BASZTABIN Malinka 188
10 ALEKSANDRA JAROSZ Malinka 159
11 DOROTA KLUK Malinka 147
12 PIOTR CHWASTOWSKI Malinka 120
13 MARTA WOJTAS Malinka 114
14 ANDRZEJ DYLSKI Malinka 114
15 MAŁGORZATA ŻŁOBIŃSKA Malinka 110
16 ANNA SZCZEPANOWSKA Malinka 105
17 BEATA FRYDEL Malinka 105
18 MAGDALENA ŚWISTUŃ Malinka 104
19 DAWID GRZESZCZYK Malinka 99
20 RAFAŁ ŚWISTUŃ Malinka 95
21 IWONA DROBISZ – GLINKA Malinka 94
22 MAGDALENA HUBALEK – OKO Malinka 94
23 KRZYSZTOF KOCHANOWSKI Malinka 93
24 DANUTA SZYMAŃSKA Malinka 86
25 MIROSŁAW JAKUB RUDZKI Malinka 82
26 ARKADIUSZ KOWARA Malinka 81
27 ŁUCJA BOGUSZEWSKA Malinka 80
28 GRAŻYNA WEGNER Malinka 78
29 JANUSZ SAMEK Malinka 77
30 KERSTIN SZTELIGA Malinka 76
31 JACEK KARLIŃSKI Malinka 75
32 ADAM MICHAŁ JAROCH Malinka 70
33 KRYSTIAN KRÓTKI Malinka 65
34 MARIA BIAŁEK Malinka 60
35 JOANNA GRAJCAR Malinka 58
36 ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA Malinka 53
37 ROMAN SĘKOWSKI Malinka 50
38 RENATA BLICHARZ Malinka 40

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 PIOTR MATYSZOK Gosławice 174
2 PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI Gosławice 167
3 MICHAELA LABISZ Gosławice 159
4 RYSZARD KANSY Gosławice 158
5 AGNIESZKA KOSTRZEWSKA Gosławice 152
6 ALEKSANDRA PACHOLIK Malinka 191
7 MAŁGORZATA JAROSZ – BASZTABIN Malinka 188
8 ALEKSANDRA JAROSZ Malinka 159
9 DOROTA KLUK Malinka 147
10 PIOTR CHWASTOWSKI Malinka 120
11 MARTA WOJTAS Malinka 114
12 ANDRZEJ DYLSKI Malinka 114
13 MAŁGORZATA ŻŁOBIŃSKA Malinka 110
14 ANNA SZCZEPANOWSKA Malinka 105
15 BEATA FRYDEL Malinka 105

Dzielnica VI

okręg głosowania nr 6 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Grudzice - 5, Kolonia Gosławicka - 7, Malina - 3

 1. Głosów ważnych oddano 5315
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ŁUKASZ SOWADA Grudzice 337
2 TOMASZ TOPOLA Grudzice 282
3 BEATA OREL Grudzice 259
4 SANDRA MRAHS Grudzice 234
5 KINGA ŚLUSARCZYK Grudzice 197
6 KRZYSZTOF TROCHA Grudzice 179
7 ROBERT SOPPA Grudzice 168
8 AGNIESZKA PASZKOWSKA Grudzice 155
9 JACEK SUCHANEK Grudzice 147
10 ANNA MARIA BRONDER Grudzice 127
11 BARTŁOMIEJ BONK Kolonia Gosławicka 271
12 JOANNA KASPRZYK Kolonia Gosławicka 259
13 ŁUKASZ SZERNER Kolonia Gosławicka 248
14 PIOTR MACEWICZ Kolonia Gosławicka 242
15 AGNIESZKA HENKIEL – ROGALA Kolonia Gosławicka 240
16 MIROSŁAW PATRZYŃSKI Kolonia Gosławicka 224
17 MICHAŁ MAZUR Kolonia Gosławicka 222
18 WOJCIECH BIMEK Kolonia Gosławicka 218
19 ARKADIUSZ TKOCZ Kolonia Gosławicka 181
20 ADRIAN TALKOWSKI Kolonia Gosławicka 141
21 ZBIGNIEW OLAK Kolonia Gosławicka 127
22 ŁUKASZ PŁAWIAK Malina 247
23 EUGENIUSZ NOLEPA Malina 177
24 ANDRZEJ WINIARSKI Malina 161
25 GRZEGORZ SZAFORZ Malina 137
26 NICOLA STOKŁOSA Malina 135

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ŁUKASZ SOWADA Grudzice 337
2 TOMASZ TOPOLA Grudzice 282
3 BEATA OREL Grudzice 259
4 SANDRA MRAHS Grudzice 234
5 KINGA ŚLUSARCZYK Grudzice 197
6 ŁUKASZ PŁAWIAK Malina 247
7 EUGENIUSZ NOLEPA Malina 177
8 ANDRZEJ WINIARSKI Malina 161
9 BARTŁOMIEJ BONK Kolonia Gosławicka 271
10 JOANNA KASPRZYK Kolonia Gosławicka 259
11 ŁUKASZ SZERNER Kolonia Gosławicka 248
12 PIOTR MACEWICZ Kolonia Gosławicka 242
13 AGNIESZKA HENKIEL – ROGALA Kolonia Gosławicka 240
14 MIROSŁAW PATRZYŃSKI Kolonia Gosławicka 224
15 MICHAŁ MAZUR Kolonia Gosławicka 222

Dzielnica IX

okręg głosowania nr 9 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Stare Miasto - 15

 1. Głosów ważnych oddano 1494
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ANNA TABISZ Stare Miasto 134
2 ARKADIUSZ TABISZ Stare Miasto 112
3 DUŠAN BOGDANOV Stare Miasto 105
4 JAROSŁAW GAŁĘZA Stare Miasto 105
5 SYLWIA NIERENBERG Stare Miasto 97
6 GRAŻYNA LATOCHA Stare Miasto 96
7 MAREK LATAWIEC Stare Miasto 87
8 PAULINA PALIGA Stare Miasto 85
9 MICHAŁ KOKOT Stare Miasto 85
10 PIOTR PRZYBYŁA Stare Miasto 79
11 MACIEJ MAKOWSKI Stare Miasto 76
12 ANDRZEJ MILCZANOWSKI Stare Miasto 74
13 PIOTR KOZIOL Stare Miasto 72
14 ADAM WARZECHA Stare Miasto 61
15 MAŁGORZATA GWOŹDZIOWSKA Stare Miasto 60
16 GRZEGORZ ŻULEWSKI Stare Miasto 58
17 JERZY CMOK Stare Miasto 40
18 JACEK ŚWIĘTEK Stare Miasto 38
19 PRZEMYSŁAW ZWIECH Stare Miasto 30

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 ANNA TABISZ Stare Miasto 134
2 ARKADIUSZ TABISZ Stare Miasto 112
3 DUŠAN BOGDANOV Stare Miasto 105
4 JAROSŁAW GAŁĘZA Stare Miasto 105
5 SYLWIA NIERENBERG Stare Miasto 97
6 GRAŻYNA LATOCHA Stare Miasto 96
7 MAREK LATAWIEC Stare Miasto 87
8 PAULINA PALIGA Stare Miasto 85
9 MICHAŁ KOKOT Stare Miasto 85
10 PIOTR PRZYBYŁA Stare Miasto 79
11 MACIEJ MAKOWSKI Stare Miasto 76
12 ANDRZEJ MILCZANOWSKI Stare Miasto 74
13 PIOTR KOZIOL Stare Miasto 72
14 ADAM WARZECHA Stare Miasto 61
15 MAŁGORZATA GWOŹDZIOWSKA Stare Miasto 60

Dzielnica XII

okręg głosowania nr 13 obejmujący 15 mandatów
w tym na jednostki urbanistyczne:

Chmielowice - 4, Żerkowice - 2, Szczepanowice-Wójtowa Wieś - 6, Winów - 3

 1. Głosów ważnych oddano 3303
 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 EDWARD ODELGA Chmielowice 253
2 MONIKA OŻÓG Chmielowice 175
3 KRZYSZTOF RADLAK Chmielowice 153
4 FLORIAN FELGER Chmielowice 141
5 TOMASZ FREHLICH Chmielowice 133
6 SANDRA CIERNIAK Szczepanowice – Wójtowa Wieś 263
7 GABRIELA SZYMANIEC Szczepanowice – Wójtowa Wieś 262
8 ANTONI PIECHOTA Szczepanowice – Wójtowa Wieś 253
9 AGNIESZKA SOŁTYS Szczepanowice – Wójtowa Wieś 232
10 ADRIANA GABRIEL Szczepanowice – Wójtowa Wieś 232
11 JUSTYNA WÓJCIK Szczepanowice – Wójtowa Wieś 199
12 MACIEJ PAWLAK Szczepanowice – Wójtowa Wieś 145
13 ŁUKASZ KUCHARSKI Szczepanowice – Wójtowa Wieś 133
14 MARIUSZ WITCZYK Winów 129
15 WOJCIECH BILIK Winów 123
16 JERZY MIKA Winów 113
17 ADAM RAMCZYKOWSKI Winów 112
18 ANDRZEJ MERTA Żerkowice 130
19 JUSTYNA SPONAR – RZEPCZYŃSKA Żerkowice 122

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi członkami Rady Dzielnicy:

Lp. Imię i nazwisko kandydata jednostka urbanistyczna Liczba głosów
1 EDWARD ODELGA Chmielowice 253
2 MONIKA OŻÓG Chmielowice 175
3 KRZYSZTOF RADLAK Chmielowice 153
4 FLORIAN FELGER Chmielowice 141
5 SANDRA CIERNIAK Szczepanowice – Wójtowa Wieś 263
6 GABRIELA SZYMANIEC Szczepanowice – Wójtowa Wieś 262
7 ANTONI PIECHOTA Szczepanowice – Wójtowa Wieś 253
8 AGNIESZKA SOŁTYS Szczepanowice – Wójtowa Wieś 232
9 ADRIANA GABRIEL Szczepanowice – Wójtowa Wieś 232
10 JUSTYNA WÓJCIK Szczepanowice – Wójtowa Wieś 199
11 MARIUSZ WITCZYK Winów 129
12 WOJCIECH BILIK Winów 123
13 JERZY MIKA Winów 113
14 ANDRZEJ MERTA Żerkowice 130
15 JUSTYNA SPONAR – RZEPCZYŃSKA Żerkowice 122

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

plik foto id: 1500000227

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE