plik foto id: 1500000037

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż Miejska Komisji Wyborcza podjęła  uchwałę  w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy VIII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy VIII.

UCHWAŁA Nr CDO-RD.0032.3.4.2022
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
z dnia 16.01.2023

w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania do Rady Dzielnicy VIII i uznania zarejestrowanych kandydatów za członków Rady Dzielnicy VIII.

Na podstawie § 70 ust. 4 Statutu Dzielnicy VIII nadanego uchwałą nr XXXI/643/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r., poz. 3062), Miejska Komisja Wyborcza w Opolu uchwala, co następuje:

§1

Nie przeprowadza się głosowania w Dzielnicy VIII.

§2

Za wybranych do Rady Dzielnicy VIII uznaje się zarejestrowanych kandydatów, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Jolanta Kawecka

 

Załącznik do Uchwały Nr CDO-RD.0032.3.4.2022
Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 16.01.2023 r.

Lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Dzielnicy VIII

 1. Chawawko Bronisława, Śródmieście, 79, emeryt – rolnik
 2. Chawawko Bronisława, Śródmieście, 79, emeryt - rolnik
 3. Książek Marek, Śródmieście, 58, kierowca
 4. Kwiatek Tomasz, Śródmieście, 44, ekonomista
 5. Mikulicz Sebastian, Śródmieście, 46, leśnik, ekonomista
 6. Młyńczak Elżbieta, Śródmieście, 53, agent ubezpieczeniowy, przedsiębiorca
 7. Pelc Joanna Stefania, Śródmieście, 36, magister sztuki
 8. Pytlik Przemysław, Śródmieście, 46, przedsiębiorca
 9. Rapp Anna, Śródmieście, 45, PR
 10. Smertycha Edward, Śródmieście, 82, prawnik
 11. Sokołowski Franciszek, Śródmieście, 63, emeryt
 12. Szczepanik Sylwia, Śródmieście, 30, przedsiębiorca
 13. Świętalska-Pelc Iwona, Śródmieście, 62, filolog, anglista
 14. Wiśniewska Alicja, Śródmieście, 23, pracowniczka NGO, studentka, Radna Miasta Opola
 15. Wołczyk Barbara, Śródmieście, 40, Kierownik Sprzedaży
 16. Wróbel Tomasz, Śródmieście, 37, Radny Miasta Opola, Prezes AZS Politechniki Opolskiej, Dyrektor sportowy KPR Gwardia Opole, Kierownik Stegu Arena oraz Toyota Park

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Jolanta Kawecka

INFOLINIA: 77 44-61-941

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE