plik foto id: 1500000037

Kalendarz prac

KALENDARZ PRAC
dla wyborów do rad dzielnic w Opolu w dniach 18.10.2019 do 28.10.2018

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 17 września 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta w formie obwieszczenia informacji o terminie wyborów do rad dzielnic

do dnia 17 września 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta w formie obwieszczenia informacji o granicach okręgów głosowania oraz liczbie przypadających mandatów na dzielnice w tym w podziale na poszczególne jednostki urbanistyczne

do dnia 17 września 2019 r.

powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

do dnia 26 września 2019 r.
do godz. 18.00

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów do rad dzielnic

do dnia 26 września 2019 r.

sporządzenie spisu wyborców i jego udostępnienie

do dnia 03 października 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia przez Miejską Komisję Wyborczą informacji o kandydatach do rad dzielnic

od dnia 18 października 2019 r od godz. 7.30 do dnia
28 października 2019 r.
do godz. 15.30

głosowanie

plik foto id: 1500000227

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE