plik foto id: 1500000037

Kalendarz prac

ZARZĄDZENIE 
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy VIII

Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 48 ust. 3- 4 Statutu Dzielnicy VIII stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/902/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 2029) zmienianej uchwałą nr XIV/237/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2448) oraz uchwałą nr XXXI/643/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Śródmieście oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r. poz. 3062) zarządza się, co następuje.

§1

Zarządza się wybory do Rady Dzielnicy VIII, zwane dalej: „wyborami”. 

§2

  1. Termin wyborów ustala się od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 16 lutego 2023 r.
  2. Godzinę rozpoczęcia głosowania ustala się w dniu 6 lutego 2023 r.  na godz. 7:30, natomiast zakończenie głosowania w dniu 16 lutego 2023 r.  na godz. 15:30.

§3

Kalendarz prac związanych z przeprowadzaniem wyborów określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu i Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

KALENDARZ PRAC
związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad dzielnic w Opolu w dniach 6 lutego 2023 r. do 16 lutego 2023 r.

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 7 stycznia 2023 r.

podanie do wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta zarządzenia w sprawie zarządzenia wyborów

do dnia 7 stycznia 2023 r.

powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

do dnia 16 stycznia 2023 r.
do godz. 18.00

zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów do rad dzielnic

do dnia 23 stycznia 2023 r.

sporządzenie spisu wyborców w systemie informatycznym

od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 30 stycznia 2023 r.

udostępnienie spisu wyborców do wglądu w Urzędzie

do dnia 23 stycznia 2023 r.

podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia przez Miejską Komisję Wyborczą listy zarejestrowanych kandydatów

od dnia 6 lutego 2023 r. od godziny 7:30
do dnia 16 lutego 2023 r. do godziny 15:30

głosowanie

INFOLINIA: 77 44-61-941

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE