plik foto id: 1500000037

Kalendarz prac

ZARZĄDZENIE

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy I

Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 74 ust. 7 Statutu Dzielnicy I stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2441) zmienionej uchwałą nr XXXI/636/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r. poz. 3055) zarządza się, co następuje.

§1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy I, zwane dalej: „wyborami”.

§2

  1. Termin wyborów ustala się od dnia 8 października 2021 r. do dnia 18 października 2021 r.
  2. Godzinę rozpoczęcia głosowania ustala się w dniu 8 października 2021 r. na godz. 7: 30, natomiast zakończenie głosowania w dniu 18 października 2021 r. na godz. 15:30.

§3

Kalendarz prac związanych z przeprowadzaniem wyborów określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu i Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

plik foto id: 1500007896

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE