plik foto id: 1500000037

Informacje podstawowe

Dzielnica to jednostka pomocnicza Miasta. Organami Dzielnicy są:

Rada składa się z piętnastu członków. Do jej zadań należą m. in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej, wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.

Kadencja Rady trwa pięć lat.

Do zakresu zadań Dzielnicy należą wyłącznie zadania publiczne dotyczące bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służące zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców oraz poprawie warunków ich życia, w tym:

Wśród partnerów lokalnych znajdują się szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe w tym: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Caritas, a także parafie, domy kultury, stowarzyszenia.

 

INFOLINIA: 77 44-61-941

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE